25.01.2023

S. Mihaela Dumbović nova provincijska glavarica Hrvatske provincije uršulinki

Generalna glavarica sestara uršulinki Susan Flood imenovala je novu provincijsku glavaricu s. Mihaela će započeti svoj službu u svibnju 2023. godine.

 

Generalna glavarica sestara uršulinki Rimske unije Reda svete Uršule, sestra Susan Flood imenovala je novu provincijsku glavaricu Hrvatske provincije uršulinki Rimske unije sestru Mihaelu Dumbović.

S. Mihaela, Ankica Dumbović rođena je 21. prosinca 1956. godine u Šipkima kraj Zlatara. Nakon završene osnovne škole, 1971. godine stupa u Uršulinski samostan u Varaždinu. Tu nastavlja školovanje i završava Gimnaziju Varaždin 1975. godine. Te iste godine ulazi u postulat Hrvatske provincije uršulinki Rimske unije i prve zavjete polaže 27. siječnja 1978. godine. U Zagrebu nastavlja svoju redovničku i stručnu formaciju. Studira na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove, na Odjelu za kršćanski nazor (OKN). Doživotne zavjete polaže 21. siječnja 1983. godine u rodnoj župi Lobor. Nakon studija obnaša službu katehistice na više župa gdje djeluju sestre uršulinke. Godine 1994. završava program studija razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Pedagogijske znanosti – Odsjek u Čakovcu.

Tijekom svog redovničkog života obnašala je dužnosti lokalne glavarice, provincijalne savjetnice i provincijalne ekonome. Prva je ravnateljica Katoličke osnovne škole Svete Uršule u Varaždinu koja je osnovana 2014. godine. Od umirovljenja 2022. godine do danas djeluje kao katehetkinja u Župi sv. Mateja u Dugavama u Novom Zagrebu.

S. Mihaela će započeti svoj službu provincijalne glavarice u svibnju 2023. godine. (IKA)