13.09.2018

Održan susret duhovnih asistenata OFS-a i FRAMA-e u Kiseljaku

Susret je započeo Misom koju je predslavio područni duhovni asistent Franjevačke mladeži i OFS-a, fra Domagoj Šimić u suslavlju 23 svećenika.

U utorak, 11. rujna 2018. u župi svetog Ilije Proroka u Kiseljaku održan je susret duhovnih asistenata OFS-a i FRAMA-e Bosne Srebrene. Susret je započeo Misom kojom je predsjedao fra Domagoj Šimić, područni duhovni asistent Frame i OFS-a. On se poticajnim riječima obratio dvadeset i trojici koncelebranata, duhovnih asistenata širom Provincije Bosne Srebrene govoreći o upornosti u radu upravo kako je to nekada pisao sv. Pavao Timoteju propovijedaj Riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – sa svom strpljivošću i poukom (Usp. 2Tim 4,1-2), jer takvim će jedino radom moći ubirati plodove i ponovno poput svetog Pavla reći: Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. (2Tim 4,7)

Potom se u prostorijama župnoga ureda pristupilo radnom sastanku na kojemu je fra Domagoj podnio izvješća OFS-a i FRAMA-e kroz proteklu godinu, te izložio plan za nadolazeću 2019. godinu. Nakon svakog izvješća o projektima i radu OFS-a i FRAMA-e , fratri su imali priliku za raspravu i razgovor s konstruktivnim prijedlozima kako i na koji način poboljšati rad s Franjevačkom mladeži i OFS-om na terenu. Između ostalog dotakli su se pitanja i rada na novim duhovnim zvanjima. Nakon usvajanja plana za narednu godinu susret je završio u bratskom ozračju i druženju.

(www.bosnasrebrena.ba)