Redovničke ustanove

Konferenciju viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine čine redovničke zajednice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini (dvije zajednice redovnika i četiri zajednice redovnica) te redovničke ustanove koje djeluju na području Bosne i Hercegovine, a sjedište im je izvan BiH (4 zajednice redovnika i 13 zajednica redovnica).

Redovničke ustanove sa sjedištem u BiH

Redovnici

Redovnice

Redovničke ustanove sa sjedištem izvan BiH

Redovnici

Redovnice

Klauzurne zajednice