04.10.2015

Čestitka o svetkovini sv. Franje Asiškog

Provincijska predstojnica Školskih sestara franjevki s. Kata Karadža uputila je svojim sestrama čestitku o svetkovini sv. Franje. Sadržaj čestitke prenosimo u cijelosti.

Provincijska predstojnica Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije s. Kata Karadža uputila je svojim sestrama čestitku o svetkovini sv. Franje. Sadržaj čestitke prenosimo u cijelosti. 

 

Drage sestre!

Više puta Isus Krist poziva svoje učenike da ga slijede. Zato i ne čudi da kroz čitavu povijest Crkve snažno odjekuje poziv na nasljedovanje Krista. Taj smo poziv, istim intenzitetom, mogli osjetiti i u Godini posvećenog života koju je za čitavu Crkvu bio proglasio papa Franjo. Poziv na nasljedovanje trebao se konkretizirati u intenzivnijem promišljanju o našem opredjeljenju za Boga. Vjerujem da su nas mnogi poticaji pape Franje, razna događanja na razini mjesne i opće Crkve poticali na promjenu vlastitog srca i budili težnju prema novoj kvaliteti življenja. Više puta istaknuti poziv na radost, radost zbog predanja Bogu, ne bi nas smio ostavljati ravnodušnima. Svoj temelj ova radost nalazi u neprestanom kontaktu s Bogom.

U višestoljetnoj povijesti Crkve naći ćemo mnoge osobe koje su u svom životu uspijevale uspostaviti i živjeti sklad s Bogom, drugima i sa samim sobom. Posebno mjesto među njima zauzima i naš serafski otac Franjo. Duboko uronjen u misterij života s Bogom živi u jednostavnosti svoj odnos s drugima i cjelokupnom prirodom. Čini se da nam danas u velikoj mjeri nedostaje toga sklada, mira i jednostavnosti. Franjo je bio čovjek koji je bio uronjen u sve izazove onoga vremena i jako je dobro razumio političku, društvenu, socijalnu i crkvenu situaciju. Sam je iskusio i osjetio nejednakost, neravnopravnost i nepravdu u društvu. Upravo takva situacija postaje mu izazov za promjenom te zato počinje živjeti i životom promovirati kulturu milosrđa, odbacujući kulturu nemilosrđa i nepraštanja. Zato će u Crkvi i društvu, koje u mnogočemu nije prepoznavalo prave vrijednosti, Franjo svojim primjerom i stilom života postati revolucionar. Franjo je to vršio kroz svakodnevne situacije u kojima primjećuje siromašne i rubne iskazujući im posebnu pažnju i brigu. Upravo je takvim načinom življenja izazivao promjene u društvu, naviještao i pronosio mir toliko potreban njegovom vremenu.  

Osim što je imao istančan osjećaj za čovjeka, posebice za neznatnog čovjeka, Franjina posebnost jest i u odnosu prema prirodi – u pravom smislu riječi – u zanosu prema svemu stvorenom. U svakom stvorenju slavio je Stvoritelja i zahvaljivao mu.

Danas, dok smo s jedne strane svjedoci narušavanja i ugroženosti prirode, s druge strane pozvani smo njegovati odnos prema stvorenom, poštivati prirodu baš onako kako je to činio asiški Svetac. No, važno je pritom uočiti temelj takvoga odnosa – priroda i sve stvoreno, na osobit način čovjek – divna je knjiga u kojoj nam Bog govori i koja objavljuje dobrotu i ljepotu. Papa Franjo u šestom poglavlju svoje enciklike Laudato si'(Hvaljen budi, moj Gospodine) posvećenoj brizi za zajedničku kuću govoreći o odgoju i duhovnosti piše: „Odgoj za okoliš treba nam pomoći učiniti iskorak prema onom Misteriju iz kojega ekološka etika crpi svoje najdublje značenje.“ (Laudato si',  210)

Ucijepljenost u Misterij izvor je najdubljega značenja ekološke etike, ističe papa Franjo, ali i izvor svakoga djelovanja. Zato promjena srca, svakodnevno obraćenje i trajna promjena svoje ishodište nalaze u tom Misteriju. Otvorimo stoga, drage sestre, svoja srca dopuštajući da milost i snaga Duha Svetoga preobražava naše biće. Tada će i  naš način djelovanja biti vidljiv te uroditi plodovima u međusobnim odnosima, ali i odnosu prema svijetu oko nas. Samo će u tom duhu biti autentično i drugim ljudima prepoznatljivo naše sveopće bratstvo/sestrinstvo koje se od ljudi proteže na sve stvoreno. Neka nam naš serafski Otac, koji je to jedinstvo utjelovio u svojem životu uranjajući u kontemplaciju Stvoritelja, u tome bude i primjer i zagovornik kako bismo sve zajedno mogle klicati: Hvaljen budi, moj Gospodine, sa svim stvorenjima svojim…

U tom duhu, drage sestre, želim vam sretnu i blagoslovljenu, duhom mira i jedinstva ispunjenu svetkovinu našega serafskoga oca Franje.  

Sve vas srdačno pozdravljam Franjinim pozdravom Mir i dobro!

 

    S. Kata Karadža

provincijska predstojnica