07.10.2011

Izabrana nova uprava Samostana sv. Klare u Splitu

To je najstariji ženski redovnički samostan u Splitu, u kojemu danas živi 20 sestara uz dvije kandidatkinje i dvije novakinje koje su u pripravi za zavjet.

Pod predsjedanjem splitsko-makarskoga nadbiskupa Marina Barišića 7. listopada izabrana je nova uprava Samostana sv. Klare u Splitu. Za majku opaticu izabrana je s. M. Dolores Mandić, a njezina zamjenica je s. M. Suzana Muzuković; savjetnice su s. M. Klara Bagarić, s. Marija Petričević i s. Anđelka Čovo. Klarise, redovnice koje žive u klauzuri, u Splitu su otvorile samostan godine 1308. Njihov današnji samostan podignut je 1883., a prije toga živjele su u dva samostana u staroj gradskoj jezgri. Uz samostan je 1884. podignuta i crkva koja je posvećena sv. Klari. To je najstariji ženski redovnički samostan u Splitu, u kojemu danas živi 20 sestara uz dvije kandidatkinje i dvije novakinje koje su u pripravi za zavjet. (IKA)