02.07.2021

Fra Miro Relota imenovan generalnim vizitatorom Hercegovačke franjevačke provincije

Fra Mirio obavlja službu duhovnika bogoslova na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu, a od travnja 2020. godine imenovan je Misionarom milosrđa.

Generalni definitorij franjevačkog reda na svom zasjedanju u svibnju imenovao je fra Miru Relotu, generalnim vizitatorom Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM-a.

Fra Miri, koji je inače duhovnik bogoslova na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu, čestitamo na povjerenoj službi i želimo puno uspjeha i Božjega blagoslova u obavljanju iste.

Fra Miro Relota rođen je 1965. u selu Gusti Grab, u općini Busovača. Sjemenište je završio u Visokom, a filozofsko-teološki studij započeo je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i završio u Bariju u Italiji.

Ondje je 1990. položio i svečane zavjete, te je 1991. zaređen za svećenika. Dogovorom dviju provincija nastavio je poslanje u Franjevačkoj provinciji Sv. Mihaela iz Foggie obavljajući različite službe: odgojitelja, župnika, gvardijana, ekonoma samostana, definitora, duhovnika, vicepostulatora, duhovnog asistenta Franjevačkog svjetovnog reda, te je bio članom još nekih crkvenih vijeća. Sudjelovao je u brojnim karitativnim djelatnostima.

Od 1991. do 1993. pohađao je i ekumensku teologiju na Instituto di Teologia ecumenico-patristica - San Nicola u Bariju.

U svoju se provinciju Bosnu Srebrenu vratio 2015., a godinu kasnije, 2016., izabran je za službu gvardijana u Fojnici. Od 2019. duhovnik je na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu, te ispovjednik u drugim odgojnim zavodima. Dekretom od 2. travnja 2020. imenovan je Misionarom milosrđa. U akademskoj godini 2020./2021. je i pomoćnik voditelja pastoralne đakonske godine u BiH. (bosnasrebrena.ba)