19.09.2017

Međureligijski susret žena u Visokom o poslanju žene u zajednici

Udruženje žena za međureligijski dijalog "Mozaik" Veliko Čajno, Visoko, organiziralo je susret žena, članica udruga koje djeluju u Visokom, Kaknju, Brezi i Varešu.

Povodom Međunarodnoga dana mira (21. rujna) Udruženje žena za međureligijski dijalog u porodici i društvu "Mozaik" Veliko Čajno, Visoko, koje obilježava petu obljetnicu djelovanja, 16. rujna u dvorani Općine Visoko organiziralo je susret žena, članica udruga koje djeluju u Visokom, Kaknju, Brezi i Varešu. Na ovaj susret pozvane su i sestre iz Visokog, Vareša i Kaknja. Nazočile su s. Željka Dramac, ŠSF i s. Anica Markelić, ŠSF koja je govorila o djelovanju Školskih sestara franjevki sarajevske Provincije.

Predstavnice udruga izložile su historijat, ciljeve, rezultate i perspektive svoga djelovanja.
Ono što je zajedničko svim udrugama – očito je bilo iz prezentacija – potreba je da kao žene oplemenjuju sredinu u kojoj žive. Senzibilizirati javnost za najranjivije u društvu, za siromašne obitelji s djecom i za djecu koja su izložena bilo kojem obliku nasilja, okupljati se s ciljem promicanja rada i plasiranja vlastitih proizvoda, kulture zdrave ishrane, brige za okoliš – neki su od ciljeva tih udruga.
S obzirom na ranije započetu suradnju sa s. Celinom Vidak u Visokom, na ovome skupu sudjelovale su s. Anica Markelić i s. Željka Dramac. Sudionice su veoma pažljivo poslušale referat s. Anice Markelić o njihovoj Zajednici. Ističući da se ne radi o udruzi, nego o životnom opredjeljenju, o redovničkoj franjevačkoj zajednici u Crkvi čija karizma je odgoj i poučavanje, te osobito osjetljivost za potrebite, s. Anica je govorila o djelovanju sestara u Visokom, Varešu i Kraljevoj Sutjesci.

Sudionica toga susreta s. Željka Dramac, piše: "Odazivom na taj susret željele smo poduprijeti sve dobre nakane i nastojanja tih žena te kazati da i mi, po svome opredjeljenju i poslanju u Crkvi, nastojimo otvorenih očiju živjeti i djelovati u svome okruženju i u društvu uopće."
 

(S. Željka Dramac)