15.06.2015

Novo ruho i naziv provincijskog glasila ŠSF Bosansko-hrvatske provincije

Naziv provincijskog glasila Marija među nama promjenjen je na posljednjem Kapitulu u Glasnik ŠSFKK Bosansko-hrvatske provincije Prečistog srca Marijina.

Ovih dana svjetlo dana ugledao je Informativni list Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog srca Marijina. List je obučen u novo ruho i dobio je novi naziv - Glasnik.

Sama ideja o svojevrsnoj prilagodbi lista datira još od Provincijskog kapitula 2009. godine kada je razmotren naziv provincijskog glasila Marija među nama i predložena njegova promjena. Dvije godine kasnije, na Provincijskom kapitulu u siječnju 2011., odlučeno je da glasilo nosi naziv Glasnik ŠSFKK Bosansko-hrvatske provincije Prečistog srca Marijina. Konačnu formu list dobiva na Redovitom provincijskom kapitulu u Bugojnu od 3. do 7. ožujka kada su članice kapitula prihvatile predloženu naslovnicu. 

www.ssf.hr