Milosrdnice Provincije Majke divne otvorile mrežnu stranicu

U stvaranju stranice uz dizajnera Slavena Ničea iz Livna sudjelovale su s. Terezija Karača, prov. glavarica i s. Augustina Matijević koja će brinuti za aktualne vijesti.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=782