Izabrana nova uprava Karmela u Kloštar Ivaniću

Za prioricu je ponovno izabrana s. Danijela Terezija Licul, a za savjetnice s. Ana Marija Štefanac, s. Kristina Tropp i s. Lidija Bakula.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=637