"Uloga kršćana u današnjem svijetu" – predavanje održano srednjoškolcima

Unatoč poteškoća, zauzeto kršćansko življenje moguće je onima koji imaju kršćanske temelje i koji računaju na snagu i pomoć Duha Božjega.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=634