Održan stručni seminar za djelatnike predškolskih ustanova

Voditelj duhovne obnove i stručnog seminara bio je o. Viktor Grbeša OCD. Tema susreta bila je „Temperamnti“. Sudjelovalo je 29 zaposlenika vrtića.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=3670