Duhovna obnova za redovnice grada Sarajeva

Mjesečna duhovna obnova za redovnice održana je pod vodstvom fra Ivana Šarčevića i u organizaciji sestara Kćeri Božje ljubavi.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=3537