Primanje u novicijat i postulaturu u Kloštru Ivaniću

Obred je predvodila s. Željka Dramac, provincijska predstojnica. Mateja Mihaljević započela je novicijat, a kandidatice Lucija Jelić i Ivana Džeko postulaturu.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=3412