Donacija Stadlerovom dječjem domu "Egipat" u Sarajevu

Trenutačno u domu 'Egipat' živi 22 djece bez roditelja o kojima vode brigu sestre Služavke Maloga Isusa, rekla je s. Admirata Lučić, provincijalna glavarica.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=290