Poruka prefekta i tajnika Kongregacije za 25. svjetski dan posvećenog života

Prefekt i tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života uputili su poruku prigodom DPŽ-a koju prenosimo u cijelosti.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2897