Duhovna obnova za osmoškolce u Bijelom Polju

Duhovnu bnovu su vodile s. Slavica Barbarić, s. Marija Boban, s. Veronika Cvitković i s. Damjana Soko. Tema susreta bila je „Ukradeni Božić“.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2582