Posveta nove crkve sv. Ignacija Lojolskog na Grbavici u Sarajevu

Kardinal Vinko Puljić posvetio je novu crkvu te ključeve predao župniku p. Krešimiru Djakoviću koji je vodio gradnju crkve čiji su temelji blagoslovljeni 2014. godine.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2456