Hercegovačka franjevačka provincija proslavila „kapitul na rogožinama“

Fra Marjan Čudena, provincijal iz Ljubljane predstavio je na susretu na koje mje sudjelovalo 80-ak franjevaca, poruke i završni dokument Plenarnog Vijeća Reda.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2285