Primanje u novicijat i postulaturu ŠSF Bosansko-hrvatske provincije

U Kloštru Ivaniću, u novicijat su primljene postulantice Antoniju Klišanin, Petru Mikulec i Zoricu Barić, a u postulaturu kandidatica Nikolina Vujica.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2219