Duhovna obnova za ŠSF do 10 godina od doživotnih zavjeta

Duhovna obnova održana je pod vodstvom s. Franke Bagarić u Bukovici, a o svom iskustvu s toga susreta piše sudionica s. Marijana Brekalo.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2179