Susret franjevačkih ministranata u Mostaru – FRAMIN

Na susretu franjevačkih ministranata iz župa Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM sudjelovalo je više od 500 ministranata iz 18 župa.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1809