Dvanaesti susret dviju Konferencija: BK BiH i KVRPP BiH

Središnja tema ovog susreta bila je: Suradnja katoličkih laika i laičkih udruženja s redovnicima i redovnicama na području pastorala.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1789