Duhovna obnova za djelatnike katoličkih predškolskih ustanova

Na duhovnoj obnovi „U susret Isusu koji dolazi“ u franjevačkom samostanu na Kovačićima sudjelovalo je 40-ak sudionika, a voditelj je bio fra Damir Pavić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1690