Redovnički dan 2015 - Homilija provincijala dr. fra Miljenka Šteke

Homiliju koju je izrekao provincijal Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM dr. fra Miljenko Šteko, OFM u euharistijskom slavlju prenosimo u cijelosti.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1326