Održan Redovnički dan u franjevačkom samostanu u Tolisi

Predavanje su na Redovničkom danu održali: don Ivan Marijanović, SDB i s. Danijela Anić, ASC, a sudjelovalo je oko 220 redovnika i redovnica.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1325