Susret s misionarkom sa Salomonskih otoka s. Augustinom Martom Nikolić

Nazočne su oduševili veliki projekti koje sestre milosrdnice već ostvaruju ili tek planiraju, a sve zahvaljujući pomoći dobrih ljudi širom svijeta.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1324