U Pragu održan Kongres europske službe za zvanja

Godišnji Kongres održan je na temu „Kako pratiti mlade prema svećeništvu i posvećenom životu u obitelji danas”. a sudjelovalo je sedamdestak sudionika.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1302