U Olovu održane duhovne vježbe kandidatima za novicijat Bosne Srebrene

Devet mladih kandidata za novicijat provincije Bosne Srebrene obavili su duhovne vježbe kao pripremu povodom obreda oblačenja franjevačkog habita.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1298