Smotra dječjih crkvenih zborova „Zlatna harfa" u Tomislavgradu

Na ovogodišnjoj 31. "zlatnoj harfi", smotri crkvenih zborova s područja Hercegovine sudjelovala je 13 dječjih zborova s više od 700 članova.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1277