Izabrana nova Provincijska uprava ŠSF Bosansko-hrvatske provincije

Za provincijsku predstojnicu izabrana je s. Kata Karadža. Zamjenica je s. Lidija Jurišić, te savjetnice: s. Ines Vujica, s. Samuela Klaić i s. Celina Vidak.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1206