Izabrana nova uprava Samostana sv. Klare u Splitu

To je najstariji ženski redovnički samostan u Splitu, u kojemu danas živi 20 sestara uz dvije kandidatkinje i dvije novakinje koje su u pripravi za zavjet.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=118