O temi "Crkva i mediji – prenošenje vjere i medijska komunikacija" izlagao dr. Jerko Valković

Crkva treba naučiti jezik medija kako bi i sama mogla njime govoriti, a time i evangelizirati preko svijeta medija, poručio je dr. Valković.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=114