XVII. redovnički dan na temu "Poziv radosti Evanđelja" u Mostaru

Predavanje na Redovničkom danu održao je mons. José Rodríguez Carballo, tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1073