Treća franjevačka ljetna škola duhovnosti 2014. u Sarajevu

Na školi sudjeluje 16 sudionika, a predavači su fra Marko Karamatić, fra Pero Vrebac, s. Vianeja Kustura, s. Kata Karadža, fra Mile Babić i fra Marinko Pejić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1032