22.06.2012

Izabrana nova uprava franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

Novi provincijalni ministar fra Joško Kodžoman, upravu čine franjevci Ante Udovičić, Anđelko Domazet, Petar Klarić, Mate Matić, Marko Prpa, Petar Rastočić i Nedjeljko Šabić.

Na redovitom Provincijskom kapitulu Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja koji se održava u franjevačkom samostanu O. fra Ante Antića u Splitu pod predsjedanjem fra Viktora Papeža, generalnog vizitatora i predsjednika Kapitula, u četvrtak, 21. lipnja nakon što je izabran novi provincijalni ministar fra Joško Kodžoman, izabrana je i nova uprava.
Za provincijskog vikara izabran je fra Ante Udovičić, a za definitore su izabrani fra Anđelko Domazet, fra Petar Klarić, fra Mate Matić, fra Marko Prpa, fra Petar Rastočić i fra Nedjeljko Šabić

Novi provincijalni ministar fra Joško Kodžoman rodio se 23. travnja 1973. u Sinju (Hrvace) od roditelja Dinka i Luce r. Odžak. Po završetku osnovne škole u Hrvacama pohađa, kao sjemeništarac, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju. Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, a na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1998. Za svećenika Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja zaređen je iste godine u Šibeniku 29. lipnja.

Nakon mladomisničkog slavlja godinu dana vrši službu pomoćnika odgojitelja (do-prefekta) u Franjevačkom sjemeništu u Sinju. Potom godinu dana provodi u pripremama za studij njemačkog jezika, pohađajući kroz to vrijeme intenzivne tečajeve njemačkog, odnosno, engleskog jezika u Freiburgu i Londonu. 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje dvopredmetni studij njemačkog jezika i književnosti i filozofije koji završava 2004. Od tada vrši službu profesora njemačkog jezika, a od protekle školske godine i filozofije i logike na privatnoj Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju s pravom javnosti. Četiri godine po povratku u Sinj, još je jednom vršio službu pomoćnika odgojitelja u Franjevačkom sjemeništu.
Izvan redovitih školskih poslova i obaveza, povremeno drži svećenicima i redovnicama duhovne vježbe, te se često i rado odaziva za prigodna misna slavlja i propovijedanje. Sudjelovao je na dva domaća simpozija, posvećena životu i radu istaknutih franjevaca, te u predstavljanju nekoliko proznih izdanja, odnosno, zbirki pjesama. (IKA)