18.06.2012

Novo sjedište provincijalne uprave milosrdnica Provincije Majke Divne - Sarajevo

Sjedište Provincijalne uprave premješteno je iz samostana u Sarajevu Abdićeva 10, u samostan Dobrinjska 103 na Ilidži (Stup) u Sarajevu.

Odlukom Provincijalne skupštine sestara milosrdnica Provincije Majke Divne od 17. do 20. ožujka 2011. sjedište provincijalne uprave premješteno je iz samostana u Sarajevu Abdićeva 10, u samostan Dobrinjska 103 na Ilidži (Stup) u Sarajevu.

Novi telefonski broj provincijalne uprave je 00387 33 627 156.

E- mail adresa (bez promjena): vinkovke@bih.net.ba.