07.03.2012

"Uloga savjesti u katoličkoj školi"

Katolička škola je čuvarica transcendentnog u ljudskoj osobi te stoga mora odgajati mladog čovjeka u njegovoj cjelovitosti.

Grad Rovinj i ove je godine bio domaćin seminara za djelatnike katoličkih škola. Na skupu održanom od 2. do 4. ožujka, okupio se rekordan broj škola – 14, kao i broj sudionika – oko 250. Zahvaljujući karitativnoj zakladi njemačkih katolika Renovabis, koji materijalno potpomaže održavanje takvih susreta, djelatnici katoličkih škola imaju godišnje nekoliko dana koje posvete sami sebi – razmjeni iskustava i trajnoj edukaciji.
Radni dio seminara otvoren je uvodnim predavanjem dr. Tončija Matulića "Uloga savjesti u katoličkoj školi". Odgoj savjesti je proces, istaknuo je predavač, u kojemu roditelji imaju najvažniju ulogu, a katolička se škola želi nadovezati na vrijednosti koje se žive u obitelji. Katolička škola je čuvarica transcendentnog u ljudskoj osobi te stoga mora odgajati mladog čovjeka u njegovoj cjelovitosti. Cjeloviti odgoj znači integraciju vjere, kulture i života. Nijedna sastavnica ne smije hipertrofirati, odnosno biti postavljena nasuprot drugoj, jer je to onda suprotnost katoličkom duhu. Vrijednosna neutralnost kao tendencija današnjeg društva ne treba obeshrabriti odgojitelje u katoličkim školama jer je osoba srce odgoja, a ona se odgaja da postane sposobna za donošenje osobnog suda savjesti, a to ne može bez posredovanih vrijednosti. Katolička škola ima i ljudska i milosna sredstva da to može i postići, rekao je dr. Matulić.
Dr. Josip Grbac u izlaganju "Savjest kod predavača i učenika" istaknuo je da katolička škola ne smije odustati od temeljnih moralnih vrijednosti u dimenziji odgoja. Primjećuje se, međutim, da katoličke škole pokazuju značajan uspjeh na intelektualnom području odgoja dok se istodobno katkada odgoj za vrijednosti teoretski i praktično nekako gura u drugi plan. Isticanje vrijednosnih načela ne znači stvaranje okruženja rigidne škole s mnoštvom zabrana već savjesno osmišljavanje djelovanja škole kao institucije koja odgaja za život. Nužno će se pojaviti napetosti između proklamiranih vrijednosnih načela i praktične primjene koja se mogu očitovati kao kompromis, no zadaća je katoličkog odgoja pripremiti učenike za život u kojemu će morati donositi odluke koje nisu suprotne katoličkom moralu, premda teoretski nisu "školski" primjeri primjene vrijednosnih načela, rekao je predavač.

Dr. Vladimir Gruden u izlaganju "Odgoj savjesti u obitelji" iznova je vratio težište odgoja na obitelj. Jedino kroz susret osoba – a taj je susret posebno intenzivan i odlučujući u obitelji – pojedinac spoznaje i vlastite vrijednosti. Drugi su zrcalo nas samih - u njima se najbolje ogledamo. Prosuđivanje vlastitih čina je katkada dramatično u zrcalu postojanja drugih osoba, posebno članova obitelji. To je poseban dar samospoznaje kojim želimo potvrditi vrijednost vlastitog susreta u izborima naše savjesti. Samo kroz izbor po savjesti ostvarujemo istinski užitak života, a to je život u istini o nama samima, koji možemo podariti drugima. Odgojena savjest teži potvrditi nas same u našoj istinskoj vrijednosti, a time i prihvaćamo ono što nam stoji na životnom putu. Život u takvoj otvorenosti prema istini vodi nas i da sva događanja u obitelji prihvaćamo kao Božji put.
Mladi predavač filozofije s Franjevačke teologije u Sarajevu dr. Josip Jozić u predavanju "Ontološki vid savjesti" dao je pregled filozofskog promišljanja toga fenomena. Savjest je objekt filozofskog promišljanja, tj. racionalnog pokušaja njezinog tumačenja, no istodobno u filozofskoj tradiciji ostaje uvijek spoznajna nemogućnost konačnog definiranja i dokazivanja savjesti. Razlog leži u tome što je savjest tema intelektualnog promišljanja, ali postaje dohvatljiva tek na području životne realnosti. Savjest je svijest o učinjenom, ali u isti mah moć odluke i ljudskog čina koji je pokretač specifično ljudskog djelovanja.
Uz radni dio seminara, sudionici su posjetili i Pulu, gdje su u katedrali slavili misu u s biskupom Ivanom Milovanom te obišli povijesnu gradsku jezgru. Seminar je završen u nedjelju 4. ožujka misom koju je u crkvi Sv. Eufemije u Rovinju predslavio biskup koadjutor Dražen Kutleša.   (IKA)