28.09.2015

Početak nove akademske godine na Franjevačkoj teologiji na Nedžarićima

U akademskoj godini 2015./2016. na Franjevačkoj teologiji (afilirana zagrebačkom KBF-u) službeno počinje bolonjski model studijskog programa.

Na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 25. rujna svečano je započela nova akademska godina 2015./2016. Misno slavlje u kapelici samostana sv. Petra i Pavla na Nedžarićima i zaziv Duha Svetoga predvodio je provincijal Bosne Srebrene fra Lovro Gavran u koncelebraciji profesora i sudjelovanje studenata. Inauguralni govor održao je fra Vili Radman, dekan Franjevačke teologije.

Fra Lovro je u svojoj homiliji istaknuo kako studij teologije treba pomoći čovjeku otkriti odgovor na pitanje tko je Isus.

Fra Vili je u svom govoru za početak nove akademske godine sažeo misli nekolicine velikih mislilaca u traženju odgovora kako doći do Boga. "Pred nama se nalazi izazov stjecanja novog i produbljivanja starog znanja, a Bog je uvijek veći od svih naših pokušaja da ga shvatimo", kazao je dekan. Citirajući Spinozu, naglasio je: "Sve što je lijepo teško koliko je i lijepo."

Predstojeća akademska godina donosi novinu koja se sastoji u izmijenjenom sustavu studija na Franjevačkoj teologiji. Ove godine službeno počinje bolonjski model studijskog programa. Riječ je o novom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju, čime studenti nakon završenog studija postižu zvanje magistra teologije. Budući da je Franjevačka teologija afilirana Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, završetkom se studija stječe diploma sveučilišta sa sjedištem u Europskoj uniji. Naime, dogovor je postignut s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Zagrebu na čijem je čelu dekan Tonči Matulić. Osim toga, ove godine među profesore bit će ubrojena i četiri nova predavača, od kojih su trojica novi franjevački doktori teologije: fra Stipo Kljajić, za područje biblike, fra Leon Kikić, za područje dogmatike ifra Šimo Ivelj, za područje Kanonskog prava. (kvrppbih/www.bosnasrebrena.ba)