10.05.2014

S. Kata Ostojić, ŠSF Hercegovačke provincije obranila magistarski rad

Rad na temu Odgojno-obrazovna uloga Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, s. Kata izradila je pod vodstvom mentora prof. dr. Saita Kačapora.

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 6. svibnja s. Kata Ostojić, ŠSF Hercegovačke provincije je pod vodstvom mentora prof. dr. Saita Kačapora uspješno izradila i obranila svoj magistarski rad na temu Odgojno-obrazovna uloga Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije i time stekla zvanje magistrice odgojnih znanosti, s posebnim naglaskom na organiziranju, upravljanju i evaluaciji rada u institucijama odgoja i obrazovanja.

Obrani magistarskoga rada nazočile su sestre iz zajednice u Sarajevu, svećenici, djelatnici Caritasa i Dječjega vrtića Sveta Obitelj, djelatnici Katoličkoga školskoga centra u Sarajevu, prijatelji i suradnici s. Kate. Na početku obrane je prof. Sait Kačapor, pozdravljajući nazočne posebno pozdravio kućnu predstojnicu s. Mariju Bešker i ravnatelja Caritasa dr. don Mirka Šimića, koji su s. Kati bili važna podrška i ohrabrenje u njezinom daljnjem obrazovanju. Ocjenjujući njezin rad, članovi Komisije su istakli da je originalan i po tome što predstavlja svojevrstan doprinos povijesti Caritasa Vrhbosanske biskupije i detaljno osvjetljava nezamjenjivu ulogu Caritasa u oživotvorenju djelatne ljubavi među potrebitima. Nadalje su kazali kako s. Kata s posebnom ljubavlju i odanošću prilazi tumačenju pojma caritas. To je ljubav koja “ne traži više samu sebe, nije uranjanje u opijenost srećom, nego, naprotiv, traži dobro drugoga: postaje radost darivanja, predanost odricanja i spremnost na žrtvu”. U vrjednovanju rada uočili su kako s. Kata emotivno opisuje borbu Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije za spašavnje ljudskih života u vrijeme rata, ne gledajući na vjersku i nacionalnu pripadnost čovjeka u potrebi. Iz široke lepeze njegova humanitarnoga i odgojno-obrazovnoga djelovanja izdvojili su: dječje vrtiće, razne radionice, pučku kuhinju, kuće za studente, savjetovalište za žene…

Na kraju je s. Kata uputila riječi zahvalnosti svima nazočnima. Svečanost i zajedničko druženje nastavili su se za stolom u prostorijama Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije.

S. Ivana Jurišin (http: //mostar.ssfcr.org)