29.11.2013

Karmelićani održali dan trajne formacije i sabor na Buškom jezeru

Hrvatska karmelska provincija sv. o. Josipa održala je od 26. do 28. studenog na Buškom jezeru dan trajne formacije i sabor.

Hrvatska karmelska provincija sv. o. Josipa održala je od 26. do 28. studenog na Buškom jezeru dan trajne formacije i sabor. Pored euharistijskih slavlja glavne točke programa bile su izvještaj o. Vinka Mamića sa susreta europskih karmelskih provincijala u Dublinu 21. - 25. listopada 2013., izvještaj o. Darija Tokića s prvog međunarodnog kongresa o komunikaciji unutar Reda u Avili 17. – 21. rujna 2013. i okrugli stol o temama iz života provincije.

Susret je započeo večernjim okupljanjem i druženjem u utorak 26. studenog. Drugoga dana susreta euharistiju je predslavio o. Vinko Mamić. U homiliji je upozorio na pokušaj sustavnog mijenjanja kulturne paradigme u Hrvatskoj pri čemu se najviše utječe na odgoj. Odgovor na sekularno mijenjanje paradigme o. Vinko pronalazi u poticajima pape Franje. On stavlja u središte vrijednost čovjeka kojemu ide ususret, pozivajući cijelu Crkvu da se okrene liječenju ljudskih rana kao svojoj prvotnoj zadaći iz koje se tek u drugom koraku mogu razviti strukturalne reforme. To su ujedno i glavni naglasci govora o. Saverija Cannistra, generala karmelskog reda, u Dublinu kojeg je predstavio hrvatski provincijal. O. Saverio primjećuje krhkost i izranjenost Reda u Europi te potrebu ozdravljenja. Prema njemu put promjene je svjesni ulazak u krizu (noć) članova zajednica (bolesna i starija braća) bez da se u toj noći izgubi, tj. ostvarujući s njima bliskost, suputništvo i donoseći lijek. Inače statistike pokazuju da kod europskih karmelićana broj zvanja većinom opada, u Francuskoj i Poljskoj stagnira, a jedino u Hrvatskoj raste.

O. Dario Tokić predstavio je pokušaje oživljavanja komunikacije na razini Reda te prenio spoznaje o strategiji i vještinama komuniciranja. Kod sastavljanja vijesti istaknuo je potrebu jasnoće, jednostavnosti, sažetosti, preciznosti i originalnosti. Naglasio je učinkovitost videa na primjeru promidžbene kampanje Španjolske biskupske konferencije.

Uvod u okrugli stol sastojao se od provincijalova izvještaja o nekim projektima provincije. Predstavljeno je uspješno djelovanje Prve katoličke osnovne škole u Gradu Zagrebu, nastavak radova na samostanu i pastoralnom centru u Splitu, obnova Duhovnog centra sv. Ivana od Križa u Remetama te raznovrsne djelatnosti članova provincije. Dovršenje splitskoga projekta planira se za ožujak 2014. Rasprava na okruglom stolu bila je raznovrsna i dotakla je teme kvalitete odnosa između kontemplacije i apostolata te bratskih odnosa.

Trećeg dana susreta jutarnja euharistija donijela je poticaj predslavitelja o. Dominika Magdalenića na spremnost na izazove koji vjerojatno očekuju hrvatske karmelićane u narednim godinama. U nastavku okrugloga stola ravnatelj KIZ-a o. Jure Zečević najavio je izdanja životopisa sv. Terezije Avilske i sv. Ivana od Križa te karmelskoga misala (ad experimentum) do konca ove godine, kao i karmelskog časoslova u prvoj četvrtini 2014. Pored toga razgovaralo se o mogućem hodočašću u Španjolsku povodom terezijanskoga jubileja u travnju 2015. te o skrbi za bolesnu braću. Susret je završen posjetom franjevačkom samostanu u Trogiru.   (IKA)