03.07.2013

Provincijski katehetski dan ŠSF u Bugojnu

Tema dana bila je "Aktualizacija i/ili put prema aktualizaciji", a program su priredile s. Vlatka Dujmović i s. Ana Oršolić.

U duhovnom centru Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije u Bugojnu, 30. lipnja i 1. srpnja 2013. godine, održan je 7. katehetski dan na kojemu su sudjelovale 23 sestre koje svoje poslanje ostvaruju u župi i školi, kao katehistice, orguljašice, odgajateljice i vjeroučiteljice. Tema 7. katehetskog dana bila je Aktualizacija i/ili put prema aktualizaciji, a ostvarila se kroz interaktivno predavanje i radionice koje je priredila s. Vlatka Dujmović zajedno sa s. Anom Oršolić. Prvoga dana susreta sestre su na samom početku ostale u razmišljanju o poslanju i aktualizaciji vjere u svakodnevnici života. Meditaciju je priredila i ostvarila s. Miljana Marušić, dok je molitveni dio susreta osmislila s. Ana Oršolić.

Nakon molitve, meditacije i uvodne vježbe koja je imala za cilj promišljanje nad svojim vlastitim sposobnostima, otkrivajući pozitivne vrijednosti u sebi, sestre su rad nastavile u izmjeni iskustava kroz rad u parovima i skupinama. Iz ovih nekoliko vježbi empatije, tolerancije i usmjerenosti prema drugome, moglo se naslutiti da je redovito teško govoriti o svojim (ali i o tuđim) pozitivnostima, što je utjecaj stvarnosti koju proživljavamo u društvu i široj društvenoj zajednici. Važno je otkriti, bez prevelike hvale i oholosti, pozitivne osobine u sebi (svatko ih posjeduje) jer je to poticaj da kroz svoju pozitivnost gledamo pozitivno na drugoga i drugačijega i u tome drugačijemu otkrivamo pozitivnosti koje će poticati na izgradnju kako pojedinca tako i zajednice. Pozitivni stavovi izgrađuju zajednicu u kojoj prevladava pozitivnost i optimizam, što je preduvjet zajedništva. Ako gledamo na širu zajednicu pozitivni stavovi izgrađuju i pozitivno društvo, društvo nade i optimizma. U radu svakoga pojedinca na području gdje djeluje potrebno je pozitivno ozračje koje će biti poticaj i podrška. Ako je to važno za svako područje i svaki profil osobe, redovnica Školska sestra franjevka je nedvojbeno dio toga.

Kroz vježbe i predavanje, s. Vlatka je potaknula sestre na važnost aktualizacije vjere u svakodnevnom životu, osobito u življenju i naviještanju Evanđelja kroz katehezu i vjeronauk. Aktualizacija u nastavi je zapravo samo trenutak koji se ostvaruje u vjeronaučnom susretu, u odnosu na onaj put koji vodi od cilja preko zadataka uz dobru motivaciju prema ostvarenju same aktualizacije. Važno je pratiti taj slijed u nastavnom procesu koji se odvije u razredu ili župnoj zajednici, jer bez povezanosti nema ni uspješne aktualizacije. Večernji program susreta kreativno je osmišljen, tako su sestre kroz igre, vježbe i praktičan rad provele korisne trenutke.

Ponedjeljak, 1. srpnja sestre su započele molitvom Časoslova, a nakon doručka je slijedio nastavak rada koji je bio interaktivno predavanje na temu aktualizacije u nastavnom procesu. Praktični rad na osnovnim novinarskim oblicima: vijest, izviješće, izjava, demant, odvijao se na konkretnim temama i tekstovima uzetim iz vjeronaučnih udžbenika, te iz svakodnevnih događaja. Slijedilo je izlaganje i o načinu pisanja eseja te primjena istog u nastavi. Sestre su same pisale, osmišljavale i izvještavale, što je osobito korisno u katehetsko-pastoralnom radu.

Slijedio je zadatak koji je stavljen pred sestre kao pred učenike koji sami, prema svojim interesima, imaju mogućnost opredijeliti se kako konkretizirati i aktualizirati biblijski tekst, bilo u obliku kako je napisan ili stavljajući ga u kontekst današnjice zajedno s porukom koju nosi. I ovdje je bila vidljiva kreativnost sestara i želja za prihvaćanjem  novih metoda i načina u nastavi.

Završni dio susreta bio je evaluacija kako dosadašnjih susreta tako i ovoga, te rezultati evaluacije Pastoralno-katehetskog plana za prošlu godinu i prijedlozi za rad u slijedećoj pastoralnoj godini.

Potrebno je naglasiti da su sudionici izuzetnom ocjenom vrednovali ovaj susret kao i atmosferu na susretu te gotovo jednoglasno poželjeli da se oni održavaju i dalje ako je moguće prije duhovnih vježbi. Sudionici su također izrazili zadovoljstvo što su na susretima mogli biti zajedno sa sestrama, steći nova iskustva i znanja, sudjelovati u kreativnim radionicama, usvojiti nove metode i oblike rada kako u nastavi vjeronauka tako i u župnoj katehezi.

I ovaj susret, na kojemu su sudjelovale sestre iz Zagreba: Kozari bok, Siget, Pašmanska i Držićeva; Čakovca, Tolise, Bučića, Livna, Jajca, Busovače, Tolise, Domaljevca, Sivše, Brestovskog i Vareša, dio je plana Vijeća za apostolat koje prati i podržava rad sestara koje zauzeto rade u katehizaciji i poučavanju djece i mladih, te osluškuje potrebe kako bi usavršili rad kroz suvremene metode i oblike rada.  

(http: //www.ssf.hr) S. Vlatka D.