01.07.2013

Novo vodstvo uprave sestara milosrdnica Provincije Majke Divne – Sarajevo

Za provincijalnu glavaricu ponovno je imenovana je s.Terezija Karača, a za njezinu zamjenicu i I. savjetnicu s. Julijana Djaković.

Sestra M. Terezija Karača ponovo je izabrana za glavaricu Provincije Majke Divne – Sarajevo na drugo trogodište, na sjednici Vrhovnoga vijeća Družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog održanoj 27. lipnja, a za njenu zamjenicu i I. savjetnicu  s. M. Julijana Djaković. Za II. savjetnicu imenovana je s. M. Paulina Kvesić, za III. savjetnicu s. M. Monika Martić, za IV. savjetnicu  s. M. Alojzija Ramljak.  Za tajnicu i ekonomu Provincije imenovana je s. M. Augustina Matijević.  (kvrpp bih)