20.06.2013

Duhovne vježbe novaka Bosne Srebrene na Šćitu

Fra Nikica Vujica je govorio o identitetu svećenika, franjevca te ponudio uzore, koji mogu pomoći u izgradnji osobnog identiteta i predanju Bogu.

Novaci Franjevačke provincije Bosne Srebrene imali su od 13. do  17. lipnja 2013. duhovne vježbe pred zavjete. Svake godine generacije novaka imaju pripreme za zavjete koje polažu na kraju godine novicijata.

Već nekoliko puta zaredom novaci ih obavljaju u franjevačkom samostanu na Šćitu u Rami. Tako su i ove godine devetorica novaka, s meštrom fra Markom Ešegovićem, imala duhovne vježbe u tom samostanu, koji ih je, na čelu s gvardijanom fra Tomislavom Brkovićem, srdačno primio i ugostio.

Voditelj duhovnih vježbi bio je fra Nikica Vujica, fojnički gvardijan koji je novacima držao predavanja na temu "Fratar i svećenik: tko je on i što je njegova služba? " te predvodio zajedničke mise i molitve. Fra Nikica je govorio o identitetu svećenika franjevca te ponudio uzore u kršćanskome svijetu, koji mogu pomoći u izgradnji osobnog identiteta i predanju Bogu. Pozvao je sudionike duhovnih vježbi da ustraju na započetom  putu i da ga oplemenjuju dobrim odlukama, nasljedujući ljubav Isusa Krista.

Na koncu duhovnih vježbi meštar fra Marko zahvalio je voditelju fra Nikici Vujici na darovanom vremenu i poticajima. Također je zahvalio i gvardijanu fra Tomislavu na ugodnome boravku i gostoprimstvu.   (kvrpp bih/d.j.)