01.12.2014

Molitveno bdijenje u Livnu povodom Godine posvećenog života

Sudionike bdijenja pozdravio je gvardijan fra Miroslav Ištuk, a molitveni program predvodili su franjevački novaci zajedno s meštrom fra Markom Ešegovićem.

U samostanskoj crkvi sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu, u subotu 29. studenoga. s početkom u 20 sati, održano je molitveno bdijenje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom povodom Godine posvećenog života.

Na molitvenom bdijenju sudjelovali su: fratri, novaci i časne sestre iz samostanske zajednice na Gorici, fratri i časne sestre iz okolnih župa, časne sestre i kandidatice iz samostanske zajednice sestara franjevki na Gorici, časne sestre iz samostanske zajednice sestara milosrdnica iz Livna, te časne sestre iz samostanske zajednice Služavki maloga Isusa iz Žabljaka.

Na samom je početku sve sudionike pozdravio fra Miroslav Ištuk, gvardijan samostana na Gorici, te je prenoseći dijelove iz Poruke Biskupske konferencije BiH za Godinu posvećenog života istaknuo njezinu važnost. „Godina posvećenog života počinje na 50. obljetnicu od završetka Drugog vatikanskog koncila. Koncil je središnji događaj Crkve toga vremena i to je događaj na koji se trebamo stalno vraćati. To je događaj za obraćenje svakoga katolika i cijele Crkve, za povratak Bogu, za produbljivanje i življenje s većom hrabrošću vlastite vjere, za osnaživanje pripadnosti Crkvi, „učiteljici ljudskog roda“, koja nas, naviještanjem Božje riječi, slavljenjem sakramenata i djelima ljubavi,vodi u susret i u spoznaju Krista, pravoga Boga i pravoga čovjeka. To je susret sa živom Osobom koja duboko preobražava sve nas, otkrivajući nam naš pravi identitet djece Božje. Susret s Kristom obnavlja naše ljudske odnose, usmjeravajući ih, iz dana u dan, prema većoj solidarnosti i bratstvu, u logici ljubavi“.

Molitveno bdijenje predvodili su novaci Bosne Srebrene zajedno s meštrom fra Markom Ešegovićem. Pjevana je Prva večernja došašća, izrečena je meditacija na temu Zavjeti u životu redovnika, pjevane su Pohvale Božjem imenu, te po jedna adventska pjesma na početku i na kraju bdijenja. (fra Antonio Baketarić)