Susret ministranata i "Dani otvorenih vrata" u Visokom

Na susretu ministranata provincije Bosne Srebrene, pod geslom “Služite Gospodinu radosno!” sudjelovali su ministranati iz 30 župa.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=965