Održana XII. skupština Konferencije VRPP BiH

Skupština je održana u Bugojnu, a razmišljanje na temu "Redovnici u crkvi s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu" izložio je nuncij Pezzuto.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=950