Objavljen zbornik radova bibličara fra Ivana Dugandžića

Zbornik radova su uredili bibličari Mario Cifrak i Dario Tokić, a objavljen je kao suizdanje Hercegovačke franjevačke provincije i Kršćanske sadašnjosti.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=926