Promocija duhovnih zvanja na Humcu

Na poziv gvardijana fra Velimira Mandića i župnika fra Ivana Borasa, kandidatice, postulantice i novakinja ŠSF pohodile župu sv. Ante na Humcu.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=921