Karmelićani održali dan trajne formacije i sabor na Buškom jezeru

Hrvatska karmelska provincija sv. o. Josipa održala je od 26. do 28. studenog na Buškom jezeru dan trajne formacije i sabor.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=829